CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE


--------

ARTICOLUL 1 - DOMENIUL DE APLICARE


Prezentele condiții generale de vânzare și de prestări de servicii reglementează relația dintre SAS HERMES-PUBLISHING cu un capital social de 5000 RON (denumită în continuare "SASHP") și orice persoană care achiziționează produse sau servicii publicate de aceasta din urmă (denumită în continuare "client").

Orice tranzacție efectuată prin intermediul site-ului accesibil la adresa www.domnulhan.com (denumit în continuare "Site-ul"), indiferent de termeni și condiții, implică acceptarea integrală a acestor Termeni și condiții generale de vânzare și servicii, pe care Clientul le recunoaște și le acceptă în mod expres.

Clientul este invitat să citească cu atenție acești Termeni și condiții generale de vânzare, să îi descarce și/sau să îi tipărească și să păstreze o copie. Clientul recunoaște că are capacitate juridică deplină, ceea ce îi permite să se angajeze în conformitate cu acești Termeni de vânzare și servicii.

SASHP își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și condiții de vânzare și servicii, noii Termeni și condiții de vânzare și servicii se aplică oricărei comenzi plasate după publicarea lor pe site.


ARTICOLUL 2 - DESCRIEREA PRODUSELOR


SASHP are ca obiect de activitate publicarea și comercializarea de conținut alternativ bazat pe experiența, cercetarea și cunoștințele autorului în diverse domenii (denumite în continuare "Infoproduse"), precum și comercializarea oricăror alte produse de natură fizică (denumite în continuare "Produse").

Infoprodusele sunt prezentate sub formă de :

- ghiduri sau manuale accesibile în format digital sau pe suport de hârtie (denumite în continuare "dosare");

– Formare sub formă de programe video (denumită în continuare "formare") accesibile în format digital.

Fiecare Infoprodus face obiectul unei prezentări pe Site și, dacă este cazul, pe materialele comerciale distribuite de SASHP prin orice mijloace, inclusiv pe suporturi digitale (denumite în continuare "Oferte de Infoprodus").

SASHP își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără preaviz lista Infoproduselor prezentate pe Site și în Ofertele Infoproduselor, precum și condițiile de vânzare ale acestora, condițiile de vânzare aplicabile fiind cele în vigoare la momentul acceptării comenzii.


2.1 Descrierea fișierelor


Fiecare dosar este identificat prin titlu și este dedicat unei teme specifice descrise mai detaliat pe site și/sau în oferta de infoprodus relevantă.

Dosarele sunt disponibile, după cum se specifică pe site și/sau în oferta de infoprodus relevantă, în format digital (în format PDF sau în orice alt format disponibil) și, dacă este cazul, în format hârtie.

Fișierele digitale pot fi descărcate în orice moment de către Client, odată ce plata a fost primită, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 6.1 de mai jos.

Fișierele pe suport de hârtie sunt trimise prin poștă în condițiile prevăzute la articolul 6.2 de mai jos.


2.2 Descrierea cursurilor de formare


Fiecare program este dedicat unei teme descrise mai detaliat pe site și/sau în oferta de infoprodus relevantă.

Fiecare program poate fi compus din mai multe module care formează un întreg indivizibil.

Programele sunt prezentate sub formă de ghiduri digitale sau videoclipuri care pot fi accesate online în orice moment de către Client, imediat ce plata a fost primită, pe durata indicată pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus relevantă.


ARTICOLUL 3 - MODALITĂȚI DE COMANDĂ


Infoprodusele și produsele pot fi comandate de către Client, în funcție de caz, o singură dată, pe unități și/sau pe loturi, sau sub formă de abonament, după cum se specifică pe Site și/sau în Ofertele de Infoproduse relevante.


3.1 Comenzi unice


Clientul poate plasa o comandă unică pentru Infoprodusele și produsele în cauză, cu precizarea că Infoprodusele și produsele pot fi oferite individual și/sau sub formă de loturi formate din mai multe Infoproduse diferite.

În cazul vânzării pe loturi, numărul și descrierea Infoproduselor și a produselor în cauză sunt precizate pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus aferentă, acest set formând un întreg indivizibil. Clientul poate, de asemenea, să achiziționeze separat Infoprodusele și produsele incluse în pachet la prețul unitar indicat în secțiunea "Catalog" a site-ului.

Pentru fiecare comandă, clientul indică numărul de Infoproduse în cauză sau, dacă este cazul, numărul de loturi în cauză.

Comenzile unice pot fi plasate de către client fie ca parte a unei proceduri cu un cont de client, fie ca parte a unei proceduri fără un cont de client.


3.2. Abonament


Unele Infoproduse sunt comercializate sub formă de abonamente care permit Clientului să primească, la o frecvență specificată pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus în cauză, Infoprodusele care corespund caracteristicilor specificate pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus în cauză.

Abonamentul intră în vigoare în ziua validării sale de către SASHP și se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Clientul îl poate rezilia în orice moment, notificând SASHP fie prin intermediul secțiunii "Abonamentul meu", accesibilă prin contul său de client, fie prin e-mail la contact@domnulhan.com

Rezilierea abonamentului notificat către SASHP de către Client prin procedura de mai sus va intra în vigoare la 48 de ore de la primirea de către SASHP a notificării trimise de Client.

SASHP poate, de asemenea, să rezilieze în orice moment abonamentul Clientului, cu condiția ca acesta să fie informat prin e-mail trimis la adresa furnizată de acesta din urmă în contextul creării contului său de client. Rezilierea abonamentului notificată Clientului de către SASHP va intra în vigoare la 48 de ore de la trimiterea de către SASHP a notificării trimise Clientului.


3.3 Procedura de comandă unică sau de abonament


Orice comandă unică, precum și orice abonament, este supusă respectării procedurii stabilite privind validarea diferitelor etape pe care Clientul trebuie să le urmeze pentru a-și crea coșul (denumit în continuare "Coșul") și pentru a-și finaliza comanda sau abonamentul, în special : precizarea Infoproduselor, a Produselor și a ofertelor alese (pe unitate, pe loturi), numărul, furnizarea datelor complete de contact, precum și a adresei de livrare, dacă este cazul; verificarea comenzii sau a cererii de abonament și, dacă este cazul, rectificarea erorilor sau modificarea acesteia; comunicarea datelor de plată; înregistrarea comenzii sau a cererii de abonament.

Vânzarea sau abonamentul va fi încheiat numai după acceptarea de către Client a acestor Termeni și Condiții de vânzare și validarea comenzii sau a abonamentului de către SASHP, această validare având loc la primirea prețului corespunzător comenzii în cazul unei comenzi unice sau la verificarea datelor de plată în cazul unui abonament.

SASHP va trimite Clientului, după validarea comenzii sau a abonamentului, un e-mail de confirmare care include toate informațiile aferente.


ARTICOLUL 4 - CREAREA UNUI CONT DE CLIENT


Procedura de creare a unui cont de către Client (denumit în continuare "Contul de Client") permite Clientului să comunice în mod durabil către SASHP toate informațiile necesare pentru a proceda mai rapid la orice comandă sau abonament prin intermediul Site-ului, precum și pentru a-și gestiona comenzile și abonamentele.

Procesul de creare a unui cont de client implică furnizarea de către client a următoarelor date:

- numele său de familie ;

- prenumele

- adresa sa de e-mail;

- alegerea unei parole personale;

- numărul său de telefon;

- codul său poștal ;

- oraș; și

- țara sa.

În urma finalizării înregistrării sale, clientul primește un e-mail la adresa furnizată, confirmând crearea contului de client. Clientul primește un identificator și o parolă pe care este responsabil să le păstreze strict confidențiale. În acest sens, orice comandă sau abonament unic efectuat prin intermediul site-ului și utilizând login-ul și parola Clientului va fi considerat ca fiind făcut de către Client sau cu consimțământul Clientului, lucru pe care Clientul îl recunoaște și îl acceptă în mod expres.

Contul de Client permite Clientului să acceseze spațiul său personal, care include datele sale personale și lista Infoproduselor achiziționate prin intermediul Site-ului (denumit în continuare "Spațiul Membrilor").

ARTICOLUL 5 - TARIFE

Prețurile Infoproduselor și ale Produselor, pe unitate sau sub formă de loturi, sunt indicate pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus în cauză, în euro, fără taxe (taxe în vigoare pe teritoriul francez) și fără costurile de livrare. În cazul unui abonament, prețurile indicate pe site corespund periodicității indicate pe site și/sau în oferta de infoprodus relevantă.

Infoprodusele și Produsele pot face obiectul unor oferte promoționale cu condiții avantajoase indicate pe Site și/sau în Ofertele Infoproduselor și valabile pentru întreaga perioadă indicată, în funcție de disponibilitate.

În cazul ofertelor promoționale, prețul de referință este prețul aplicat în afara oricărei promoții și care apare la rubrica "Catalog" de pe site.

Costurile de livrare vor fi indicate în Coșul clientului înainte de înregistrarea comenzii sau a cererii de abonament.

Infoprodusele și Produsele livrate sau puse la dispoziție în afara teritoriului francez pot face obiectul dispozițiilor aplicabile pe teritoriul de livrare și pot fi supuse taxelor vamale, altor taxe locale, taxelor de import sau taxelor de stat.

SASHP își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment și fără notificare prealabilă. Infoprodusele și Produsele vor fi facturate pe baza prețurilor în vigoare la momentul înregistrării comenzii. Cu toate acestea, prețurile aplicabile abonamentelor rămân în vigoare pe durata abonamentului contractat de către client.

ARTICOLUL 6 - PLATĂ

6.1 Date de plată

Plata se efectuează prin intermediul unui sistem de plată online securizat care utilizează protocolul SSL și sistemul 3D secure, care necesită ca clientul să furnizeze numărul cardului său de plată, criptograma și data de expirare a acestuia (denumite în continuare "datele de plată"). Orice utilizare frauduloasă a datelor de plată ale Clientului este supusă dispozițiilor contractuale convenite între Client și banca care a emis cardul.

6.2 Comenzi unice

În cazul comenzilor unice, prețul Infoproduselor, al Produselor și al costurilor de livrare, dacă este cazul, se plătesc în numerar în momentul validării comenzii. Factura aferentă Infoproduselor, Produselor comandate de către Client este trimisă prin e-mail Clientului în ziua în care Produsele sunt expediate sau Infoprodusele sunt puse la dispoziție.

Prețul anumitor Infoproduse și Produse poate fi plătit în mai multe tranșe, atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus în cauză. În acest caz, clientul va datora prețul integral, iar această opțiune nu poate fi interpretată în niciun fel ca un drept de retragere. Neplata la orice dată scadentă duce la pierderea termenului, iar toate sumele datorate trebuie plătite imediat.

6.3. Abonament

În cazul abonamentelor, suma datorată în cadrul abonamentului contractat de către Client este debitată în conformitate cu periodicitatea indicată pe Site și/sau în Oferta de Infoprodus relevantă, prin utilizarea datelor de plată ale Clientului. Este responsabilitatea Clientului să își actualizeze datele de plată. În cazul în care Clientul nu își actualizează datele de plată, Abonamentul contractat de Client va fi reziliat automat de către SASHP, lucru pe care Clientul îl recunoaște și îl acceptă în mod expres. Factura corespunzătoare sumei datorate pentru Infoprodusele și/sau Produsele expediate sau puse la dispoziție în conformitate cu periodicitatea indicată pe Site și/sau în Oferta de Infoproduse în cauză este disponibilă în Spațiul Membru al Clientului și poate fi descărcată de către acesta din urmă în orice moment.

ARTICOLUL 7 - LIVRAREA

1.1 Furnizarea de infoproduse pe suporturi digitale

Infoprodusele pe suport digital sunt puse la dispoziția Clientului la primirea de către SASHP a prețului corespunzător.

Această dispoziție se face :

- fie în Zona de membru a Clientului, atunci când comanda a fost plasată în contextul creării sau utilizării unui Cont de Client ;

- sau prin trimiterea unui link de descărcare trimis prin e-mail la adresa furnizată de client, atunci când comanda a fost plasată fără un cont de client.

7.2 Livrarea infoproduselor pe hârtie

În cazul în care infoprodusele în cauză sunt disponibile pe suport de hârtie, comenzile sunt procesate de către SASHP după validarea plății, iar timpul de pregătire a comenzii este de 2 până la 10 zile lucrătoare de la acea dată.

Odată ce comenzile sunt pregătite de către SASHP, Produsele sunt livrate de către transportatorul ales de către Client în momentul comenzii sau al subscrierii abonamentului său dintre transportatorii oferiți pe Site. După procesarea comenzii de către SASHP, termenele de livrare depind de transportatorul ales și sunt comunicate cu titlu indicativ pe Site în momentul în care Clientul își creează coșul (aceste termene sunt de aproximativ două-trei zile). SASHP nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințele datorate unei întârzieri în livrarea Infoproduselor de către transportator.

Infoprodusele pe suport de hârtie sunt trimise la adresa de livrare specificată de client la comandă sau la abonare. Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate în acest sens. Costurile de livrare sunt suportate integral de către client, în conformitate cu tarifele indicate la crearea coșului, atunci când se alege metoda de livrare. SASHP nu poate fi în niciun caz responsabil pentru o livrare returnată din cauza unei adrese incomplete sau incorecte, iar costul de reexpediere va fi în întregime în sarcina clientului. Depășirea termenului de livrare nu poate da naștere în niciun caz la daune-interese.

7.3 Livrarea produselor

Atunci când comenzile pentru Produse sunt procesate de către SASHP, timpul de pregătire este de 2 până la 5 zile lucrătoare.

Termenele de livrare pot varia în funcție de locația geografică a furnizorului. Clientul este conștient de faptul că termenele de livrare pentru produsele comandate pe site pot varia între 3 și 21 de zile.

SASHP nu efectuează livrări în Guadelupa, Martinica și Guyana Franceză.

SASHP nu poate fi în niciun caz responsabil pentru o livrare returnată din cauza unei adrese incomplete sau incorecte, iar costul de reexpediere va fi în întregime în sarcina clientului. Depășirea termenului de livrare nu poate da naștere în niciun caz la daune-interese. SASHP nu poate fi tras la răspundere pentru lipsa livrării în țările enumerate mai sus și nu se va face nicio compensație.

ARTICOLUL 8 - DREPTUL DE RETRAGERE

În conformitate cu articolul L121-21 din Codul francez al consumatorului, Clientul poate, în anumite cazuri, să dispună de o perioadă de 14 zile calendaristice de la data cumpărării unui Produs sau a unui serviciu sau de la data primirii unui produs, pentru a-și exercita dreptul de retragere.

Cu toate acestea, Clienții sunt informați că, având în vedere natura anumitor servicii furnizate și în conformitate cu dispozițiile articolului L221-28 1°, 9° și 13° din Codul consumului, comenzile plasate de către Client cu privire la următoarele servicii nu beneficiază de dreptul de retragere:

- Furnizarea de servicii executate integral înainte de expirarea perioadei de retragere și în cazul în care executarea a început după ce consumatorul și-a dat în prealabil consimțământul expres și a renunțat în mod expres la dreptul de retragere;

- furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice, în cazul în care acestea au fost desigilate de către consumator după livrare

- Furnizarea de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, a cărui executare a început după acordul prealabil expres al consumatorului și după renunțarea expresă la dreptul său de retragere.

Pentru aceste servicii și în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute la articolul L 211-28, § 9° și § 13°, contractul este, prin urmare, definitiv încheiat de îndată ce comanda este plasată de către client în conformitate cu termenii și condițiile specificate în prezentele condiții generale de vânzare.

În caz contrar, pentru celelalte produse și servicii ale vânzătorului care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul L 211-28, § 9° și § 13°, clientul trebuie să întocmească o declarație care să exprime fără echivoc voința sa de retragere și să o trimită vânzătorului.

Atunci când o garanție este propusă pe pagina de prezentare a unui produs, aceasta este valabilă în cadrul descris pe pagina de prezentare a produsului.

Cu toate acestea, garanțiile noastre intră în vigoare numai dacă și atunci când clientul efectuează acțiunile detaliate în produsul achiziționat.

Ne rezervăm dreptul de a solicita clientului să prezinte dovada că au fost luate aceste măsuri necesare.

În cazul în care clientul beneficiază de un drept de retragere (Infoproduse pe suport de hârtie sau Produse), acesta își poate exercita dreptul de retragere în termen de paisprezece zile libere de la data primirii, fără a fi nevoit să își justifice motivele sau să plătească penalități.

Dreptul de retragere trebuie exercitat de către Client în termenul menționat mai sus, utilizând formularul anexat la prezentele Condiții generale de vânzare și servicii (accesibil și în format electronic la adresa contact@domnulhan.com) sau prin orice altă declarație neechivocă prin care își exprimă dorința de retragere trimisă prin poștă la adresa : SAS HERMES-PUBLISHING , 78 allée primavera, Centre UBIDOCA, 20360, Pringy, 74370 ANNECY FRANCE. Clientul returnează Infoprodusele pe suport de hârtie și/sau produsele în cauză către SASHP cât mai curând posibil și cel târziu în termen de paisprezece zile de la comunicarea deciziei sale de retragere. Costurile de returnare a Infoproduselor vor fi suportate de către client. Orice Infoprodus pe suport de hârtie și/sau Produse returnate de către Client trebuie să fie în stare perfectă și în ambalajul original. În conformitate cu dispozițiile articolului L. 221-28 din Codul consumului, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru produsele care au fost desigilate de către consumator după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății.

Orice retragere efectuată în conformitate cu condițiile prezentului articol va conduce la rambursarea tuturor sumelor plătite, inclusiv a cheltuielilor de livrare corespunzătoare costului standard, în termen de paisprezece (14) zile de la data la care clientul a informat SASHP cu privire la decizia sa de retragere.

Rambursarea se va face prin intermediul metodei de plată utilizate de către client pentru tranzacția inițială.

FORMULAR DE RETRAGERE

În atenția SAS HERMES-PUBLISHING, 78 allée primavera, Centre UBIDOCA, 20360, Pringy, 74370 ANNECY FRANCE.

Eu/Noi, subsemnatul(a), doamna/domnul ......................., cu domiciliul la ..................................

prin prezenta vă/ne notifică retragerea mea/noastră din comanda încheiată pe ............... și n°....................... pe ......................... (data).

Semnătură: ..................

Clientul trebuie să trimită acest formular prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de 14 zile de la semnarea acordului.

Se reamintește faptul că, având în vedere natura anumitor servicii furnizate și în conformitate cu dispozițiile articolului L221-28 1°, 9° și 13° din Codul consumului, comenzile plasate de către Client privind următoarele servicii nu beneficiază de dreptul de retragere:

- prestarea de servicii executate integral înainte de sfârșitul perioadei de retragere și în cazul în care executarea a început după ce consumatorul și-a dat în prealabil consimțământul expres și a renunțat în mod expres la dreptul său de retragere;

- furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice, în cazul în care acestea au fost desigilate de către consumator după livrare;

- furnizarea de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, în cazul în care executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și cu renunțarea expresă la dreptul său de retragere.

Pentru aceste servicii și în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute la articolul L 211-28, § 9° și § 13°, contractul este, prin urmare, definitiv încheiat de îndată ce comanda este plasată de către client în conformitate cu termenii și condițiile specificate în prezentele condiții generale de vânzare.

În caz contrar, pentru celelalte produse și servicii ale vânzătorului care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul L 211-28, § 9° și § 13°, clientul trebuie să redacteze o declarație în care să își exprime fără echivoc voința de retragere și să o trimită societății.

ARTICOLUL 9 - RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI - GARANȚII

SASHP garantează, în conformitate cu prevederile legale și fără plată suplimentară, Clientul, împotriva oricărei neconformități sau viciu ascuns, care rezultă dintr-un defect de concepție sau de execuție a Produselor, Infoproduselor sau serviciilor comandate în condițiile și în conformitate cu termenii definiți în aceste Condiții de vânzare.

Pentru a-și exercita drepturile, Clientul trebuie să informeze în scris SASHP, în termen de maximum 48 de ore de la furnizarea infoproduselor și serviciilor sau de la primirea produsului sau serviciului, despre existența unor defecte sau neconformități.

SASHP va rambursa sau va remedia sau va dispune remedierea (în măsura în care este posibil) a produselor sau serviciilor considerate defecte cât mai curând posibil și cel târziu în termen de 15 zile de la constatarea de către vânzător a defectului sau a defecțiunii. Rambursarea se va face prin creditarea contului bancar al clientului.

Rectificarea și rambursarea produselor nu se aplică produselor oferite clientului.

Garanția SASHP se limitează la rambursarea Produselor, Infoproduselor sau serviciilor plătite efectiv de către Client, iar SASHP nu va fi considerată responsabilă sau în întârziere pentru orice întârziere sau neexecutare datorată apariției unui caz de forță majoră recunoscut de obicei de jurisprudența franceză.

Produsele sunt furnizate prin intermediul site-ului www.domnulhan.com de SASHP sunt în conformitate cu reglementările în vigoare în Franța. Responsabilitatea SASHP nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea legislației țării în care sunt furnizate Serviciile, este clientul, care este singurul responsabil pentru alegerea produselor sau serviciilor solicitate, să verifice.

ARTICOLUL 10 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

Compania 'SAS HERMES-PUBLISHING' se străduiește să ofere informații cât mai exacte pe site-ul www.domnulhan.com. Cu toate acestea, SASHP nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități sau deficiențe de actualizare, indiferent dacă acestea sunt din vina sa sau a partenerilor terți care furnizează aceste informații.

Toate informațiile furnizate pe site-ul www.domnulhan.com sunt date cu titlu indicativ și sunt susceptibile de a se modifica. În plus, informațiile de pe site nu sunt exhaustive. Acesta este furnizat sub rezerva modificărilor care au fost aduse de la punerea sa în linie.

SASHP nu poate fi ținut responsabil pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în timpul accesării site-ului și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu corespunde specificațiilor solicitate, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

SASHP pune în aplicare toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a asigura un acces continuu și de calitate la site-ul web, la serviciile și produsele sale. Cu toate acestea, site-ul web poate face obiectul unor operațiuni de întreținere. SASHP poate întrerupe, suspenda temporar sau modifica fără notificare prealabilă accesul la tot sau la o parte din Site, Infoproduse sau servicii pentru întreținere sau din orice alt motiv, fără ca întreruperea să dea naștere la vreo obligație sau compensație. SASHP nu este responsabil pentru orice defecțiune a rețelei, a serverelor sau orice alt eveniment dincolo de controlul său rezonabil, care ar împiedica accesul la site sau la servicii.

Clientul se obligă să se informeze cu privire la condițiile de utilizare a tuturor site-urilor, rețelelor sociale (inclusiv facebook), platformelor și instrumentelor terților accesibile în contextul Infoproduselor, produselor și serviciilor oferite de SASHP și să le respecte. SASHP nu este responsabil în cazul interzicerii sau al litigiilor clientului cu aceste site-uri terțe sau platforme de rețele sociale.

ARTICOLUL 11 - GARANȚIE

11.1 Garanția legală - vicii ascunse

SASHP este obligată să respecte garanția legală de conformitate a produselor Infoproducte menționată la articolele L. 217-4 - L. 217-13 din Codul consumului și cea referitoare la viciile lucrului vândut, în condițiile prevăzute la articolele 1641 - 1648 și 2232 din Codul civil. Articolele L. 217-4 - L. 217-13 din Codul consumului și articolele 1641 - 1648 și 2232 din Codul civil sunt reproduse integral mai jos.

11.2. Cerința unei garanții de restituire a banilor

Clientul va trebui să pună în aplicare toate strategiile predate în cadrul cursului sau programului timp de cel puțin 7 zile înainte de a solicita o rambursare. Clientul trebuie să examineze toate resursele și să finalizeze fiecare acțiune corespunzătoare din cadrul cursului sau programului. Conținutul Infoproduselor poate suferi modificări, dar clientul este obligat să completeze toate materialele furnizate care îi sunt disponibile la momentul achiziției. Clientul trebuie să prezinte documente care să dovedească faptul că a absolvit programul în întregime. Fiecare curs sau program de formare constă în ghiduri PDF sau alte materiale de formare. Pentru a solicita o rambursare, trebuie să finalizați toate modulele ȘI să acționați în legătură cu activitățile care pot fi puse în aplicare, așa cum se indică în curs sau program. Înainte de a solicita o rambursare, clientul va trebui să prezinte o dovadă documentată că a încercat să pună în aplicare toate strategiile predate în cadrul programului, cursului sau formării.

Clientul va trebui să contacteze echipa noastră de asistență pentru asistență. Ne pasă de studenții noștri, de clienții noștri și de clienții noștri. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la achiziția dvs. sau orice altceva care vă împiedică să obțineți rezultate, trebuie să trimiteți un e-mail la contact@domnulhan.com pentru asistență. Înainte de a solicita o rambursare, clientul va trebui să prezinte o dovadă documentată că a încercat să trimită cel puțin o dată un e-mail cu întrebările și preocupările sale. Clientul va trebui să consemneze toate dovezile într-un document de text sau într-o foaie de calcul cu ștampilă de timp. SASHP acceptă dovezile furnizate prin intermediul Google Doc, Google SHEETS sau orice alt document partajabil. Clientul trebuie să documenteze aceste date imediat după ce a îndeplinit fiecare dintre cerințele de mai sus, iar dacă, în timpul perioadei de rambursare, clientul decide să nu mai utilizeze programul și să obțină o rambursare, clientul trebuie să furnizeze toate aceste documente înainte de a solicita o rambursare. După examinarea și acceptarea cererii dumneavoastră, SASHP va emite o rambursare în termen de 48 de ore.

Orice solicitare de rambursare în aceeași zi de achiziție va fi considerată ca o analiză de piață profesională și nu va fi aprobată.

11.3 Excluderea garanției

SASHP acordă o atenție deosebită conținutului Infoproduselor pe care le publică și le pune la dispoziția Clienților.

Cu toate acestea, SASHP atrage atenția Clientului asupra faptului că Infoprodusele exprimă ideile autorilor lor, bazate pe experiența și cunoștințele lor. Infoprodusele nu constituie în niciun fel o opinie, un sfat sau o consultare care ar fi adaptată la nevoile specifice ale Clientului sau la situații particulare care îl privesc.

Punerea în aplicare de către client a ideilor exprimate în produsele de informare este realizată, dacă este cazul, de către acesta din urmă, sub responsabilitatea sa exclusivă. SASHP nu poate fi în nici un fel răspunzătoare pentru orice prejudiciu care rezultă din punerea în aplicare sau nepunerea în aplicare de către Client a ideilor exprimate în Infoproduse, lucru pe care Clientul îl recunoaște și îl acceptă în mod expres.

Infoprodusele puse la dispoziție pe suporturi digitale presupun ca Clientul să dispună de hardware și software necesare, precum și de o conexiune la internet suficientă pentru a accesa respectivele Infoproduse. În acest sens, SASHP nu poate fi în niciun caz responsabil pentru orice dificultăți întâmpinate de Client în accesarea Infoproduselor în cauză.

Produsele nu fac obiectul unei garanții suplimentare.

ARTICOLUL 12 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Infoprodusele constituie opere protejate de dreptul de autor, în special de dispozițiile Codului francez al proprietății intelectuale și de tratatele internaționale ratificate în mod regulat de Franța. Drepturile de proprietate intelectuală referitoare la produsele informative sunt deținute de autorii acestora și/sau de SASHP. Drepturile acordate Clientului prin achiziționarea Infoproduselor se referă numai la utilizarea acestora, de către Client, în nume personal și nu permit în niciun fel reproducerea, reprezentarea sau adaptarea Infoproduselor sub orice formă și pentru orice motiv.

Elementele care apar pe site și/sau în ofertele Infoproduct, în special sub formă de texte, fotografii și logo-uri, sunt, de asemenea, protejate de drepturi de proprietate intelectuală.

Orice utilizare, reproducere, reprezentare sau adaptare a Infoproduselor și/sau a elementelor menționate mai sus, prin orice mijloace, fără autorizarea expresă a titularului drepturilor de proprietate intelectuală aferente, poate duce la acțiuni în justiție în fața instanțelor competente.

ARTICOLUL 13 - CONFIDENȚIALITATE ȘI DATE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Legea 78-17 din 6 ianuarie 1978, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 2018-493 din 20 iunie 2018, se reamintește că datele cu caracter personal solicitate Clientului sunt necesare pentru procesarea comenzii și pentru întocmirea facturilor, în special.

Aceste date nu sunt comunicate unor terțe părți.

Prelucrarea informațiilor comunicate prin intermediul site-ului www.domnulhan.com respectă cerințele legale în materie de protecție a datelor cu caracter personal, sistemul informatic utilizat asigurând o protecție optimă a acestor date.

Clientul dispune, în conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare, de un drept permanent de acces, modificare, rectificare, opoziție, portabilitate și limitare a prelucrării informațiilor care îl privesc.

Acest drept poate fi exercitat în condițiile și în conformitate cu procedurile definite pe site-ul www.domnulhan.com.

13.1 Operatorul datelor colectate

Datele colectate în contextul vânzării Infoproduselor sunt prelucrate de către : SASHP

13.2 Drepturile clientului

Clientul are drepturile indicate mai jos în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate de către SASHP în contextul vânzării de Infoproduse.

Exercitarea acestor drepturi este gratuită, cu excepția cererilor nejustificate sau excesive. În astfel de cazuri, SASHP va percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative suportate pentru a răspunde la solicitările clientului.

13.3 Dreptul de acces, modificare și ștergere

Clientul poate accesa și modifica datele sale sau își poate schimba aprobarea pentru utilizarea acestora:

- trimițând un e-mail la adresa contact@domnulhan.com sau scriind la adresa SAS HERMES-PUBLISHING, 3 BUTEE DE VILLEBON, 28190 ST-LUPERCE, FRANȚA.

13.4 Dreptul de contestație

Clientul poate, de asemenea, din motive legitime, să se opună prelucrării datelor care îl privesc, scriind la adresa de mai sus.

13.5 Dreptul la portabilitate

În cazurile menționate mai sus, clientul poate solicita transmiterea datelor sale direct către aceștia sau către un alt furnizor de servicii desemnat de aceștia.

13.6 Dreptul de a depune o plângere

Clientul poate depune o plângere la CNIL în cazul în care consideră că utilizarea datelor sale cu caracter personal nu este conformă cu reglementările privind protecția datelor sau dacă are motive să creadă că datele sale cu caracter personal sunt sau au fost utilizate într-un mod care nu este în conformitate cu legea.

13.7 Cookie-uri

Utilizarea Site-ului poate da naștere, sub rezerva acceptării de către Client, la înregistrarea anumitor informații referitoare la navigarea pe terminalul său în fișiere denumite "Cookie-uri" instalate pe terminalul său (denumite "Cookie-uri").

Acestea au scopul de a face navigarea și conexiunea Clientului mai fluidă, de a păstra preferințele acestuia în ceea ce privește aspectul paginii, de a păstra identificatorii acestuia pentru un acces mai rapid la zonele online și preferințele de afișare.

Cookie-urile sunt, de asemenea, depuse prin intermediul unor servicii precum Google Analytics, pentru a număra numărul de vizite, vizualizări de pagini și traseele utilizatorilor. Această colectare de date este utilă pentru optimizarea ergonomiei și îmbunătățirea funcțională a site-ului.

Pentru a se opune utilizării de cookie-uri, clientul poate modifica setările browserului său.

ARTICOLUL 14 - LITIGII

Orice comandă de Infoproduse și/sau Produse prin intermediul Site-ului, în contextul comenzilor unice sau al abonamentelor, este supusă legislației franceze.

În caz de litigiu, părțile convin, înainte de orice litigiu, să caute împreună, cu bună credință, o soluție amiabilă. Orice reclamație trebuie să fie făcută în scris către SASHP la următoarea adresă

contact@domnulhan.com

sau

SAS HERMES-PUBLISHING

78 allée primavera, Centre UBIDOCA, 20360, Pringy, 74370 ANNECY FRANCE

Clientul este informat că poate, de asemenea, să depună o reclamație la platforma europeană de soluționare online a litigiilor, accesibilă la următoarea adresă URL: webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

În cazul în care nu s-a ajuns la un acord după încercarea de a soluționa litigiul pe cale amiabilă, partea cea mai diligentă poate să sesizeze, în mod gratuit, serviciile de mediere.

În cazul în care nu se poate ajunge la un acord pe cale amiabilă, litigiul poate fi înaintat instanței competente.

ARTICOLUL 15 - CARACTERUL COMPLET AL ACORDULUI

Neexercitarea sau neaplicarea de către noi a oricărui drept sau prevedere din acești Termeni și condiții nu constituie o renunțare la un astfel de drept sau prevedere.

Acești Termeni și Condiții sau orice alte politici sau reguli de funcționare pe care le publicăm pe acest site sau în legătură cu Serviciul constituie întregul acord și înțelegere între dumneavoastră și noi și guvernează utilizarea Serviciului de către dumneavoastră, și înlocuiesc toate comunicările, propunerile și acordurile anterioare și contemporane, orale sau scrise, între dumneavoastră și noi (inclusiv, dar fără a se limita la, orice versiune anterioară a Termenilor și Condițiilor).

Orice ambiguitate în interpretarea acestor termeni și condiții nu va fi interpretată în detrimentul părții care a redactat textul.

ARTICOLUL 16 - LEGEA APLICABILĂ

Acești Termeni și condiții de vânzare și utilizare, precum și orice alte acorduri separate prin care vă furnizăm servicii, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile în vigoare la 78 allée primavera, Centre UBIDOCA, 20360, Pringy, 74370 ANNECY FRANCE.

ARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE DE VÂNZARE ȘI UTILIZARE

Puteți vizualiza cea mai recentă versiune a Termenilor și condițiilor de vânzare și de utilizare în orice moment pe această pagină.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și condiții de vânzare și utilizare prin publicarea de actualizări și modificări pe site-ul nostru. Este responsabilitatea dumneavoastră să vizitați site-ul nostru în mod regulat pentru a verifica dacă există modificări. Continuarea utilizării sau accesării site-ului nostru după publicarea oricăror modificări ale acestor Termeni și condiții de vânzare și utilizare constituie acceptarea acestor modificări.

ARTICOLUL 18 - DATE DE CONTACT

Întrebările cu privire la Termeni și Condiții trebuie trimise la adresa contact@domnulhan.com